Kjøpsbetingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettlovenog ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Frakt og levering
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 13. Garanti 14. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Partene

Selger: Lemalou AS

Kontaktadresse: Smedstadgrenda 29, 2022 Gjerdrum

E-post: info@lemalou.no

Telefonnummer: 46121048

Organisasjonsnummer: 928539237 MVA

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

 

3. Pris

Alle priser er i norske kroner (NOK). 

Totalkostnaden vil fremkomme før bestilling og eventuelle fraktkostander vil fremkomme før handelen er fullført.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Lemalou.no.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når Lemalou.no har mottatt kjøperens bestilling, skal Lemalou.no uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Lemalou.no så snart som mulig.

 

6. Betaling

Lemalou AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Lemalou.no reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder Lemalou.no seg retten til å kansellere bestillingen. Kjøper vil i tilfelle motta informasjon om dette.

Dersom det går lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det være at banken fjerner reservasjonen som er gjort på kortet til kjøper. Lemalou.no vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre kjøper har avbestilt på forhånd.

Får Lemalou.no ikke trukket beløpet ved sending av varene, vil ordren kanselleres.

Det er trygt å handle hos Lemalou AS! Vi benytter oss av sikre betalingsløsninger og all betalingsinformasjon er kryptert.

Velg mellom:

Klarna - Betal innen 30 dager med faktura 

Vipps - Rask og smidig betaling med ditt bankkort          

Visa/Mastercard - Direkte med bank- eller debetkort

 

7. Frakt og levering

Levering av varen fra Lemalou.no til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Vi sender varer alle hverdager med Bring eller Postnord. Normalt sendes alle bestillinger 1-2dg etter mottatt bestilling. Det kan variere i høysesong på grunn av stor pågang.

Vi tar forbehold om at varer kan være utsolgt. Vi tar kontakt med deg for et alternativ eller du får pengene tilbake.

Dersom du ikke henter pakken din innen fristen Posten eller Postnord setter vil pakken bli returnert til vårt lager i Gjerdrum. Du vil da som kunde måtte dekke den reelle returkostnaden + 200 kr for andre omkostninger. Returkostnaden + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til den reelle returfrakten + 200 kr. Eventuelt økes om det originale beløpet er lavere.

Lemalou.no står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av din vare, som skyldes feil eller forsinkelser hos fraktleverandør Bring/Posten eller Postnord. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. Dersom din sending blir forsinket, eller borte vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg slik at den kan mottas så raskt som mulig.

Dersom du ikke har mottatt din bestilling innen 10 virkedager etter at den er bestilt ber vi deg ta kontakt på info@lemalou.no. Dersom du mot formodning ikke skulle motta dine varer, får du selvsagt refundert det du har betalt.

Vi har varer som er for tunge eller store til og sendes.

Hente: Dersom du ønsker å hente varen i butikken i Gjerdrum, velges det som frakt måte. Vent til du mottar ordrebekreftelsen: "Varen er klar for henting" før det tas kontakt for avtalt henting. Dette skjer normalt senest i løpet av påfølgende virkedag etter vi har mottatt din bestilling.

Utkjøring: Vi kjører ut varer til Gjerdrum/Oslo og omegn til et pristillegg basert på leveringsadresse. Kontakt oss for en avtale før kjøpet gjennomføres.

Vi gjenbruker emballasje for å spare miljøet og kostnader så du kan oppleve å motta varer med leverandør logoer på.

 

8. Riskoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.

Kjøperen må gi Lemalou.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra mottatt vare.  

Angrefristen anses overholdt dersom skriftlig melding eller epost er sendt før utløpet av fristen på 14 dager. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Lemalou.no ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Lemalolu.no ubrukt, med lapper på og helst i original emballasje uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Kjøper dekker kostnadene ved å returnere varen. Varen bør være sporbar og forsikret. Dersom varen blir borte på vei til oss og du har benyttet annen returmetode enn forklart ovenfor, står du selv ansvarlig for den tapte varen. Du vil da ikke få tilbakebetalt pengene for varen.

I de tilfeller vi har levert varen med egen varebil eller varen er hentet hos oss i Gjerdrum gjøres avtale for retur på samme måte. Kjøper står da ansvarlig for kostnadene ved henting.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Lemalou.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Lemalou.no fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Lemalou.no har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra kjøperen.

 

10. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Lemalou.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Lemalou.no. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Lemalou.no. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Lemalou.no ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Lemalou.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Lemalou.no oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

Lemalou.no kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Lemaou.no kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Lemalou.no en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Lemalou.no heve kjøpet.

 • Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Lemalou.no godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Lemalou.no sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Lemalou.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til Lemalou.no bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Lemalou.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Lemalou.no urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Lemalou.no har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget istedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

12. Selgers rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Lemalou.no eller forhold på selgerens side, kan Lemalou.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Lemalou.no vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse

Lemalou.no kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Lemalou.no sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

Lemalou.no kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Lemalou.no kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Lemalou.no en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Lemalou.no heve kjøpet.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

13. Garanti

Garanti som gis av Lemalou.no eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysningerer Lemalou.no. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Lemalou.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Lemalou.no skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til Lemalou.no innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.